PayPal - platnosci online !

Rejestracja WRS

Rejestracja Pracownicza WRS (Worker Registration Scheme)

Rejestracja WRS w Home Office jest obowiązkowa dla Ciebie, jeśli jesteś obywatelem polskim i zamierzasz podjąć swoją pierwszą pracę w Zjednoczonym Królestwie.

Zgłoszenie do rejestracji powinno nastąpić zaraz po rozpoczęciu zatrudnienia, a najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy. Niezarejstrowanie się w ciągu pierwszego miesiąca pracy spowoduje, że będzie ona nielegalna od upływu tego terminu do momentu otrzymania ważnego zaświadczenia o dokonaniu rejestracji.

Korzyści wynikające z rejestracji w Home Office

  • Rejestracja daje Status legalnego pracownika w UK
  • Po legalnym nieprzerwanym przepracowaniu 12 miesięcy w UK, osoba zarejestrowana nabędzie prawo do pełnej swobody poruszania się, bez konieczności zarejestrowania się w ramach WRS. Co więcej, będzie w stanie starać się o status Rezydenta UK.


Aby się zarejestrować potrzebujesz wysłać aplikacje do Home Office, załączając oryginalny Paszport lub Dowód Osobisty.

Jeśli masz trudności z samodzielną rejestracją, my jesteśmy w stanie Ci pomóc. Najważniejsze o czym musisz pamiętać :

* wysłać aplikacje w odpowiednim terminie
* załączyć wszystkie niezbędne dokumenty
* poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny